PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Teti Design, jako tvůrce webových stránek Swis.cz, prohlašuje, že tyto stránky se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Teti Design (www.teti.cz) je dodavatel e-business softwaru a řešení, které vyvíjí a dodává na základě speciálních potřeb zákazníků především pro drobné a střední podnikatele. Pevně věříme, že výsledkem tohoto přístupného webu (z dílny Teti Design), je maximální pohodlí uživatelů stránek a možnost jejich plného využití a dostupnosti pro všechny návštěvníky bez rozdílu.

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

INVENTION